ออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู

การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู

ห้องออกกำลังกาย

ห้องออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู

โดยปกติคนเราเมื่อได้รับการบาดเจ็บหรือมีอาการปวด จะเข้าไปปรึกษานักกายภาพบำบัดตามคลินิกหรือโรงพยาบาลซึ่งเมื่อได้รับคำปนะนำให้ออกกำลังกาย ส่วนใหญ่จะไปติดต่อผ้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคล เพื่อให้มีการออกกำลังกายได้ถูกต้องและถูกวิธี แต่ในบางกรณีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลนั้นไม่เข้าใจปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของโรค ทางฟอร์ม ฟิสิโอ แอนด์ รีแฮบ ได้มองเห็นถึงปัญหานั้นจึงมีการทำงานร่วมกันระหว่างนักกายภาพบำบัดและผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล เพื่อวางแผนการรักษาและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอาการบาดเจ็บที่มากขึ้น

คุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการปวดไหม? ให้พวกเราช่วยคุณสิ

ขอการตรวจประเมินฟรี 

ใช้แบบสอบถามนี้เพื่อขอเข้ารับการตรวจประเมินฟรี


  095-083-4315

  contact@formphysiorehab.com

  150/2 Sukhumvit Soi 22, Bangkok, Thailand 10110

2017 - Code125. All Rights Reserved. Designed & Developed by Code125 Team