ราคา

ราคานี้เป็นราคาที่เปิดเผยโดยไม่มีการคิดว่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การตรวจประเมิน

ตรวจโดยตรงจากนักกายภาพบำบัด

การตรวจประเมินครั้งแรก: ฟรี
การประเมินเพื่อติดตามผล: 500 บาท

การทำกายภาพบำบัด

30 นาที: 800 บาท
60 นาที: 1200 บาท

การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ราคาการทำกายภาพ + ค่าเดินทาง
(100-500 บาท โดยขึ้นอยู่กับระยะทาง
จากคลินิกของพวกเรา)

การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู

การออกกำลังกายตัวต่อตัวกับเทรนเนอร์ภายใต้การควบคุมจากนักกายภาพบำบัด

1 ครั้ง: 2,000 บาท
6 ครั้ง: 1,700 บาท / ครั้ง
12 ครั้ง: 1,600 บาท / ครั้ง
24 ครั้ง: 1,500 / ครั้ง

*60 นาที / ครั้ง

พวกเราจะไม่มีการบวกเพิ่มราคาการรักษาต่อครั้ง หรือการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพิ่มเติมทุกกรณี

การเบิกประกัน

ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก บริษัท ประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับการรักษาทางกายภาพบำบัดของพวกเรา

เริ่มต้น คุณต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการประกันเรื่องเบี้ยประกันภัยปัจจุบันของคุณครอบคลุมการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือไม่ เมื่อคุณได้รับการยืนยันว่าสามารถทำกายภาพบำบัดได้ ดังนั้นข้อมูลทั่วไปที่คุณต้องการ

  1. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์จะระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจำเป็นต้องได้เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัดและระยะเวลาที่สมควร ทางเราได้ร่วมมือกับคลินิกใกล้เคียง Prime Clinic ที่สามารถออกใบรับรองแพทย์จากแพทย์ของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง สามารถติดต่อเราเพื่อนัดหมาย
  2. ใบรับรองทางกายภาพบำบัดหรือข้อมูลจากนักกายภาพบำบัดของพวกเรา
  3. ใบเสร็จรับเงินสำหรับการรักษากายภาพบำบัดของคุณจากพวกเรา

*มีค่าธรรมเนียมใบรับรองแพทย์ 500.- จาก Prime Clinic
*ในขณะที่ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย สำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัดของพวกเขา แต่เราไม่สามารถรับประกันความคุ้มครองได้

2017 - Code125. All Rights Reserved. Designed & Developed by Code125 Team